Партньорство с нас

Регионална Търговско-промишлена Палата Благоевград участва активно като водеща и партньорска организация по програми за транс гранично сътрудничество.

Основни програми, по които Регионална ТПП-Благоевград има дългогодишен опит:

ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ,
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – БЮР МАКЕДОНИЯ,
ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

За повече информация, предложения за партньорство по програми на ЕС, моля използвайте информацията за контакт с нас.